دامغان- رئیس ستاد انتخابات دامغان با اشاره به نام‌نویسی 643 نفر داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان، گفت: از این تعداد شش نفر زن و 637 نفر مرد هستند.

حسین حاجی‌بگلو در گفتگو با خبرگزاری موج ضمن بیان اینکه 643 نفر طی یک هفته مهلت ثبت نام داوطلبان حضور در رقابت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای دامغان افزود: از این تعداد 57 نفر در شهر دامغان ثبت نام کردند که در بین این افراد شش نفر زن نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه از بین 9 عضو فعلی شورای اسلامی شهر دامغان هشت نفر برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند، افزود: برای انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرهای دیباج، امیریه و کلاته رودبار در مجموع 45 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد شهر دیباج 18 نفر، امیریه 11 نفر و کلاته رودبار 16 نفر بودند.

۵۴۱ نفر در دو بخش مرکزی و امیرآباد دامغان ثبت نام کردند

رئیس ستاد انتخابات دامغان یادآورشد: از بین ثبت نام شدگان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای دیباج، امیریه و کلاته رودبار در مجموع 6 نفر حضور دارند که برای هریک از این شهرها دو نفر زن ثبت نام کرده است.

حاجی‌بگلو با بیان اینکه ثبت نام کاندید انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستای دامغان نسب به دوره قبل 10 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در دوره قبل انتخابات شوراها 578 نفر ثبت نام کردند.

وی با اشاره به ثبت نام 541 نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در دو بخش مرکزی و امیرآباد دامغان اظهار داشت: از این تعداد 275 نفر در بخش مرکزی و 266نفر دیگر در بخش امیرآباد اقدام به ثبت نام کرده اند که در لیست ثبت نام شدگان 13 نفراز بانوان در بخش مرکزی و 10 نفر از بانوان در بخش امیرآباد به چشم می خورد.

برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در 42 روستای بخش مرکزی دامغان

معاون سیاسی امنیتی فرماندار دامغان همچنین ضمن اظهار اینکه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در 42 روستای بخش مرکزی شهرستان برگزار خواهد شد که از این تعداد 11 روستا را شامل می شود، افزود: بر اساس استخراج آمار از بین ثبت نام شدگان برای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در بخش مرکزی به طور میانگین در هر روستا 13 نفر بیشترین و کمترین آن پنج نفر بودند.

حاجی‌بگلو از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در 37 روستای بخش امیرآباد خبر داد که در این دوره نسبت به گذشته هفت روستا به آن افزوده شده است و افزود: در این بخش نیز بر اساس آمار موجود و ثبت نام انجام شده بیشترین مشارکت در روستاهای آن به طور میانگین از هر روستا 12 نفر و کمترین آن پنج نفر بوده است.

وی گفت: کار بررسی صلاحیت ثبت نام شدگان برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون از صبح دوشنبه هفته جاری آغاز شده است.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج