مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: تا کنون 850 آئین میراث ناملموس در استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، یحیی رحمتی عصر چهارشنبه در نخستین روز از آغاز به کار آئین نورزگاه در پایگاه جهانی سلطانیه اظهار کرد: بر اساس پژوهشی که در استان زنجان صورت گرفته است در این استان 850 آئین میراث ناملموس شناسایی شده است و نوروزگاه نیز فرصتی برای به نمایش گزاردن این آئین هاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه میراث فرهنگی ملموس بستری بسیار مناسبی برای معرفی میراث معنوی است از اینرو سلطانیه بعنوان یک اثر ارزشمند جهانی میزبان آئین های نورزی استان زنجان است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان بیان کرد: رویکرد جشن های نوروزگاه احیاء و معرفی و همچنین استفاده از این فرصت برای جذب گردشگر است.

رحمتی در خصوص اجرای موسیقی عاشیقی در آئین نورزگاه زنجان اظهار داشت: موسیقی عاشیقی موسیقی قصه ها و افسانه های آذربایجان است. این موسیقی به واسطه وجود قصه ها و داستان هایی که با میراث فرهنگی ارتباط مستقیم دارد، ایگاه ویژه ای در جشن نورزگاه زنجان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان افزود: عاشیق ها بعنوان قصه گویان و راویان ائین های سنتی منطقه، نقش مهمی در انتقال مفاهیم و افسانه های منطقه از نسلی به نسلی دیگر دارند.

رحمتی همچنین در خصوص برنامه های مرتبط با آداب و رسوم و میراث ناملموس استان عنوان کرد: در حوزه میراث ناملموس استان زنجان، سه آئین نوروزی "کوسا گلین"، "تکم گردانی" و "شال سالاماخ" در فهرست میراث ناملموس ایران ثبت شده است و به همین خاطر گروه نمایش های سنتی از روز دوم فروردین ماه از ساعت 17 تا 18 به مدت شش روز به اجرای آئین های نورزی استان زنجان می پردازند.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان در خصوص زمان اجرای موسیقی عاشیقی در جشن نورزگاه زنجان گفت: در راستای ویژه برنامه نوروزگاه از روز دوم تا هفتم فروردین ماه، عاشیق ها از ساعت 12 تا 13به اجرای موسیقی عاشیقی خواهند پرداخت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج