قم- فرماندار قم گفت: از ابتدای آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای استان قم، 198 تن به صورت کامل ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، فرماندار قم در گفت و گو با خبرنگار ماافزود:در روز نخست ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قم، 113 تن ثبت نام کردند که 55 تن مربوط به شهر قم، یک تن مربوط به شهر قنوات و 57 تن مربوط به روستاهای استان بود.

وی اضافه کرد: در دومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای قم، 85 تن به صورت کامل ثبت نام کردند.

رضاسیار با بیان این که 41 تن نیز برای روستاهای پنج بخش استان قم ثبت نام نموده اند، ادامه داد: به ترتیب برای روستاهای بخش های کهک، مرکزی، سلفچگان، جعفرآباد و خلجستان در بخشداری های مربوط 17، 11، پنج، پنج و سه تن ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: در دومین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای قم، 85 تن به صورت کامل ثبت نام کردند.

فرماندار قم افزود: از این تعداد 44 تن با مراجعه به فرمانداری شهرستان قم برای شوراهای اسلامی شهرهای استان قم ثبت نام کرده اند که 40 تن برای شهر قم، یک تن برای شهر دستجرد، یک تن برای شهر کهک و 2 تن برای شهر سلفچگان ثبت نام کردند.

وی گفت: تعداد مراجعه کنندگان برای ثبت نام بیش از این تعداد بود که برخی از افراد به خاطر نقص مدارک، ثبت نام‌شان کامل نشده است که در روزهای آتی با ارائه بقیه مدارک ثبت نام خود را کامل می کنند.

سیار با بیان این که در پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهر قم 13 تن عضو شورای اسلامی این شهر می شوند، گفت: تعداد اعضای شورای اسلامی پنج شهر خلجستان، جعفرآباد، قنوات، سلفچگان و کهک نیز هر کدام پنج تن است که در مجموع 38 تن برای شوراهای اسلامی «شهر» استان قم انتخاب می شوند.

وی با بیان این که در بیش از 130 روستای استان قم، شورای اسلامی روستا تشکیل می شود، اظهار کرد: تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستا بر اساس جمعیت آنان 3 یا 5 تن است، از این رو در استان قم بیش از 400 تن برای عضویت در شوراهای اسلامی «روستا» انتخاب می شوند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج