زنجان-مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: آ مار تردد از 25 اسفندماه 30 اسفندماه تعداد 2 میلیون و 198 هزار و 469 وسیله نقلیه در جاده های استان زنجان بوده است.

ایرج دست نشان در گفتگو با خبرگزاری موج افزود: آمار تردد از 25 اسفندماه 30 اسفندماه تعداد 2 میلیون و 198 هزار و 469 وسیله نقلیه در جاده های استان زنجان بوده است.

دست نشان تصریح کرد: وسایل نقلیه سبک 83 درصد و وسایل نقلیه سنگین 17 درصد از میزان ترددهای را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت :در مجموع ستاد نوروزی تا 30 اسفند هزار و 575 مسافر در قالب 2460 سفر جابجا شده اند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان تاکید کرد: همچنین در این مدت 16 هزار و 700 نفر وارد استان و 12 هزار و 33 نفر با وسایل نقلیه عمومی ازاستان خارج شده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج