قم-در آستانه سال جدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مراکز بهداشتی درمانی روستایی سطح استان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ازقم ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مراکز بهداشتی درمانی روستایی بازدید نموددر این بازدید معاون بهداشتی دانشگاه و دیگر مسئولان حوزه بهداشت،  را همراه کردند که طی دو روز از مراکز بهداشتی درمانی روستایی در بخش های مختلف استان بازدید به عمل آمد.

در این بازدید ضمن بازدید از روند ارائه خدمات مراکز بهداشتی، گفتگویی با مردم نیز صورت گرفت تا میزان رضایتمندی از ارائه خدمات ارزیابی شود.

در ارزیابی های صورت گرفته، افزایش واضح رضایتمندی هم استانی ها در بهبود کیفیت و ارائه خدمات و مراقبت های سلامتی در قالب طرح تحول در حوزه بهداشت بیان شد، همچنین راه اندازی سامانه سیب در تمامی مراکز و پایگاه های اقماری روستاها نیز از دیگر مسائلی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، فضای فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی مراکز روستایی، زیبا و مرتب تر شده که به عنوان یک شاخص توجه به کرامت و احترام مردم به شمار می رود.

دکتر ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در حاشیه این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته گفت: امیدواریم با تکمیل نظام ارجاع در سال آینده بتوانیم رسالت سنگین خود را در قبال حفظ و ارتقاء سلامتی مردم شریف این مناطق بیش از پیش بهبود بخشیم.

وی همچنین به پایگاه بهداشت روستای مبارک آباد اشاره کرد و گفت: ساختمان این مرکز نیز در حال احداث است که تا اردیبهشت ماه سال 96 به اتمام می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج