رئیس ستاد انتخابات مازندران از پیش ثبت نام دو هزار و 251 داوطلب پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج علیرضا یونسی شمار داوطلبان برای پیش ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان را دو هزار و 251 داوطلب اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از 30 اسفند 95 به مدت یک هفته زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام خواهد شد، افزود: در استان مازندران، تاکنون تعداد حوزه های انتخاباتی شهری 58 و حوزه های انتخابی روستایی نیز هزار و 510 حوزه، جمعیت واجد شرایط نیز حدود دو میلیون 235 هزار 638 نفر و تعداد شعب اخذ رای نیز چهار هزار 100 شعبه است.

یونسی گفت: بر اساس قانون شوراها برای روستاها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها برای روستاهایی تا هزار و 500 نفر جمعیت، سه عضو اصلی و دو نفر علی البدل و بیش از هزار و 500 نفر جمعیت، تعدا اعضا پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل خواهند بود که بر این اساس در استان مازندران، تعداد شوراهای سه نفره روستایی دو هزار 206 روستا و تعداد شوراهای پنج نفره روستایی 160 روستا است.

وی در ادامه افزود: بر اساس قانون شوراها برای شهرها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهری برای شهرهایی تا 50 هزار نفر جمعیت، پنج عضو اصلی و سه نفر علی البدل، شهرهای بیش از 50 تا 200 هزار نفر جمعیت، هفت عضو اصلی و پنج علی‌البدل، شهرهای بیش از 200 تا 500 هزار نفر، 9 عضو اصلی و پنج علی‌البدل، شهرهایی بیش از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، 11 عضو اصلی و هفت علی‌البدل و شهرهای بیش از یک تا دو میلیون نفر داشته باشند، 13 عضو اصلی و هشت علی‌البدل خواهند داشت که بر این اساس در استان مازندران تعداد شورای پنج نفره شهری 42 شهر، تعداد شوراهای هفت نفره شهری هشت شهر، تعداد شوراهای 9 نفره شهری چهار شهر، تعداد شوراهای 11نفره شهری یک شهر و تعداد شوراهای 13 نفره شهری نیز سه شهر خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج