استاندار زنجان گفت: در 95 با اجرای طرح رونق اقتصادی در استان زنجان به 617 واحد صنعتی،معدنی و کشاورزی استان 570 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری موج اسدالله درویش امیری با اشاره به شعار سال نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: منویات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل باید همچنان تداوم یابد ومقاوم سازی اقتصاد داخلی است.

وی اظهار کرد: اگر اقتصاد داخلی مقاوم شد از تهدیدات خارجی در امان خواهیم بودو متاسفانه اقتصاد ما وابسته به انرژی نفت و گاز است وقیمت این انرژی ها براساس بازار جهانی است ومادام العمر نمی توانیم به این اقتصاد تکیه کنیم و باید اقتصاد را مقاوم کنیم.

درویش استاندار زنجان گفت: اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذاری است و اینکه تولید داخلی رشد کند وموجب ایجاد کسب و کار و اشتغال شود.

درویش امیری تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی «نه گفتن» به کالاهای وارداتی است و باید با توسعه تولید داخلی اشتغال هم به تبع توسعه پیدا می کند و هدف اقتصاد مقاومتی این نیست که مردم ریاضت بکشند بلکه درصدد ایجاد سرمایه گذاری و رونق کسب و کار است و باید رفاه اجتماعی برای مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: در 95 با اجرای طرح رونق اقتصادی در استان زنجان به 617 واحد صنعتی،معدنی و کشاورزی استان 570 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

استاندار زنجان تصریح کرد: در سطح کشور سرمایه های های بسیار بزرگی وجود داردو در این راستا برنامه ریزی لازم انجام شده و برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها برای اداره کشور است واینها سربار برای اداره کشور هستند.

درویش امیری گفت:حمل و نقل در ایران کاملا در سطح استاندارد صورت نمی گیرد و هر کسی با یک ماشین شخصی مسافرت می رود و اینها هزینه سربار برای اداره کشور است و براساس سیاست تعریف شده درصدد تقویت حمل و نقل عمومی و تقویت زیر ساختها در استان زنجان هستیم.

وی یاد آورشد: ما درصدد برنامه ریزی برای تقویت حمل و نقل عمومی هستیم و زیر ساختها را توجه کنیم و در استان پروژه طرح دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین در دست اجرا است و خوشبختانه تاکنون پیشرفت خوبی داردو این طرح پیمان سپاری شده است.

درویش امیری با بیان اینکه توجه به تقویت حمل و نقل عمومی باعث توسعه اقتصاد می شود و باید حمل و نقل با مدیریت درست تقویت شود، گفت: تقویت زیرساختهای حمل و نقل عمومی و استفاده بهینه از منابع آب و اجرای سیستم آبیاری نوین از سیاستهای اقتصادمقاومتی دولت است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج