مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه زمین‌خواری در شمال بسیار زیاد است، گفت: حداکثر تا شهریور سال 96 نقشه حدنگاری نوار ساحلی کشور به طور کامل تهیه می‌شود و چالش‌ها و تصرف حریم و اراضی مستحدث خاتمه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، اکرم توفیقی با اشاره به اینکه دیدگاه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به مقوله جنگل در بحث حفظ، احیا و بهره‌برداری بر مبنای جامع‌نگری است و حفظ منابع طبیعی در اولویت این سازمان قرار دارد، اظهار کرد: رسیدگی به امور مردم، حفظ اقتصاد معیشتی مردم و اقتصاد پایه جامعه و حفظ ذخایر ژنتیکی در هر عرصه‌ای که وجود دارد و در نهایت اقدام بر مبنای اصول توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزداری را با مشارکت مردم انجام می‌دهد، افزود: این سازمان با بیش از هزار و 300 تعاونی موفق در عرصه کشور و واگذاری بیش از 15 میلیون طرح اسناد ملی این اراضی‌ها به این تعاونی‌ها و زیر پوشش قرار داشتن 5 میلیون بهره‌بردار در عرصه‌های منابع طبیعی یکی از سازمان‌هایی است که در بحث کار کردن با مردم پیشتاز بوده است.

مدیرکل دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: البته در راستای این مشارکت مشکلاتی نیز وجود دارد و توان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اندک ولی عرصه کار وسیع است و از سویی دیگر دانش مشارکت در سطح جامعه بسیار پایین است و مشارکت‌جویی به بیش از 50 درصد نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه بیش از سه سال از تلاش سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور برای نهادینه کردن دبیرخانه ملی تشکل‌های منابع طبیعی کشور می‌‌گذرد،تصریح کرد: تشکل‌های مردمی ما در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری حضوری فعال ندارند.

توفیقی با اشاره به اینکه امروز دیگر زمان آن گذشت که بیاییم موضعی و موردی حرف بزنیم، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم منابع طبیعی را حفظ کنیم باید تشکل‌های مردمی را حفظ و با آنها کار کنیم و تا زمانی که نهادهای مدنی در زمینه منابع طبیعی شکل نگیرد موفق نخواهیم بود.

وی ابراز کرد: در کشورهای در حال توسعه استفاده از زمین یک اصل پایه و لایتغیر در دیدگاه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران برای جلب توسعه است.

وی درباره آخرین وضعیت قانون جامع حدنگاری اظهار کرد: در کشور ما مشکلی به نام «زمین‌‌خواری» داریم که این موضوع در شمال بسیار زیاد است و سنگ بنای مقابله با زمین‌‌خواری، اجرای قانون جامع حدنگاری است.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه در سطح کشور 100 میلیون هکتار از اراضی ملی شناسایی و نقشه‌های آن تهیه و در سامانه ثبت جانمایی شدند، افزود: 26 میلیون هکتار در سامانه «کاداستر» تثبیت شد و تا رسیدن به 164 میلیون هکتار راه زیادی در پیش داریم.

وی با تأکید بر اینکه حساسیتی که در بحث منابع طبیعی در نوار شمالی کشور وجود دارد در بقیه جاها وجود ندارد، گفت: حداکثر تا شهریور سال 96 نقشه حدنگاری نوار ساحلی کشور به طور کامل تهیه می‌شود و چالش‌ها و تصرف حریم و اراضی مستحدث خاتمه می‌یابد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج