سردار سعید قاسمی فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: دولت در برابر تهدیدات مختلف پاسخ دندان شکنی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار سعید قاسمی جمعه‌شب در کنگره بین‌المللی «بوشهر دو قرن مقاومت در مقابل استعمار»با بیانن اینکه گورستان انگلیسی‌ها چیزی کمتر از لانه جاسوسی نیست، اظهار داشت: ضرورت از این دست برنامه‌ها امروز بیش از پیش احساس می‌شود چرا که مفاخر و دلیر مردان ما تا در کتب درسی نیایند بچه‌های ما این افراد را نخواهند شناخت.

وی اضافه کرد: این دولت با انحراف فکری که دارد مصرانه درس حسین فهمیده را از کتاب درسی حذف و به درس کوکب خانم هم رحم نکردند.

فرمانده دوران دفاع مقدس بیان کرد: در برابر سماجت ما دقیقا به موضوع اضافه شدن درس شیرمردان ما خورده است اما باید بیش از پیش سماجت کنیم.

وی با بیان اینکه امروز پرچم مبارزه ما نه تنها در خاورمیانه بلکه گستره بیشتری دارد، افزود: دولت مردان برجام و برجامی در طول چهار سال هرگونه امتیاز لازم را به آمریکا داده اند. آنها عنوان می‌کنند باید خواسته‌های آنها را قبول کنیم چرا که می‌خواهیم تعامل داشته باشیم. دولت در برابر تهدیدات مختلف پاسخ دندان شکنی نداد.

قاسمی به صحبت‌های جدید دولت مردان عربستان اشاره کرد و ادامه داد: دولت ما جواب دندان شکنی در برابر کشتار حجاج ما و دیگر کشور های مسلمان نداد.

فرمانده دوران دفاع مقدس اظهار داشت: این مدل رفتار دولتی‌ها موجب نشد که آنها از درخواست‌های استعمارگرانه‌شان کوتاه بیایند.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر اکبر صالحی گفت: او اعلام کرده است که متاسفانه با تفاهمی که در فرانکفورد داشتیم انگیس دوباره ما را دور زده است.

سردار قاسمی با بیان اینکه دیگر چه چیزی را با تحویل می دادیم برای تنش زدایی، گفت: آنها در برابر فرمایشات رهبری دیپلماسی منقلی را پی گرفتند. جواب این رفتارها را بعد خواهیم داد.

وی اضافه کرد: پاسخ ما در برای تهدیدات جنگ نظامی که اکنون توسط دشمنان بیان شده این است که اگر دست از پا خطا کنید با حضور فرزندان، مفاخر و استکبارستیزان نتیجه همان می‌شود که در گذشته دیدید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج