استاندار کرمان از پی گیری طرح ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رزم حسینی عصر دوشنبه در کارگروه سلامت استان کرمان با اشاره به اخذ تندیس سلامت از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: هم دلی و هم زبانی بین دستگاه های اجرایی استان کرمان نتیجه بخش و اثرگذار بوده و اگر توفیقی حاصل شده متعلق به تمام کسانی است که برای ارتقاء سلامت تلاش کرده اند.

وی گفت: امیدواریم با ادامه این روند رو به رشد در حوزه سلامت کرمان، این استان به یک استان توریست درمانی تبدیل شود.

رزم حسینی تصریح کرد: همت دولت تدبیر و امید منجر به تشکیل مجمع سلامت شد که این مجمع در استان ها نیز تشکیل می شود.

استاندار کرمان به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: حساسیت ملی و استانی در حوزه سلامت از وظایف حکومتی است.

وی با اشاره به اینکه کشتارگاه بم بعد از 10 سال تعطیلی دایر شده است، گفت: در زمینه بهداشت آب آشامیدنی سالم در بردسیر و سیرجان اقدامات خوبی انجام شده است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات به استان ها باعث جهش می شود، ادامه داد: کارهای فراوانی در استان کرمان در حوزه سلامت در حال انجام است اما کافی نیست باید تعداد تخت های بیمارستانی استان افزایش پبدا کند.

رزم حسینی گفت: در خصوص آنفلوانزا اطلاع رسانی خوبی انجام شد و با آموزش و پیشگیری می توان از خسارات جلوگیری کرد.

وی گفت: باید دستورالعملی از سوی کارگروه سلامت برای ایام نوروز صادر شود که براساس آن بتوان مسائل بهداشتی و سلامت را بین حجم زیاد مسافران را کنترل کرد.

استاندار کرمان اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با حاشیه نشینی و کاهش آسیب های اجتماعی را تاثیرگذار در امر سلامت دانست و افزود: باید بهداشت مدارس جدی گرفته شود.

وی به برخی تبعات حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان کرمان اشاره کرد و گفت: حضور این افراد بر آمار تصادفات، اشتغال، آسیب های اجتماعی تاثیر منفی گذاشته است به همین دلیل طرح ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان در حال پی گیری است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج