مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از امحای 2032 تن پرتقال خسارت دیده برف پاییزه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج خلیل حقیقی اظهار کرد: در مرحله اول امحای پرتقال خسارت دیده برف پاییزه سال جاری تاکنون 2032 تن پرتقال یخ زده در سطح 1163 هکتار از باغات مرکبات در شهرستان بهشهر از چرخه مصرف انسانی خارج و امحا شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله برای هر تن پرتقال 220 هزار تومان پرداخت شد که در مجموع 648 بهره بردار از تسهیلات بالغ بر 4 میلیارد و 472 میلیون ریال برخوردار شدند.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر یادآور شد: بالغ بر 900 تن پرتقال درجه 2 و 713 تن پرتقال درجه 3 از باغداران خسارت دیده برف سال جاری در شهرستان بهشهر خریداری شد.

حقیقی تصریح کرد: از پرتقال های خسارت دیده برف بهشهر بالغ بر 1160 تن به ارومیه و 720 تن به رامسر جهت استفاده در کارخانه های آبمیوه و کنسانتره تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: سطح باغات مرکبات از انواع پرتقال و نارنگی در شهرستان بهشهر بالغ بر 5300 هکتار با میزان تولید 122 هزار تن در سال است که میزان خسارت برآورد شده برف پاییزه سال جاری با وجود 40 درصد میوه برداشت نشده بالغ بر 34 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج