شهردار نیشابور گفت: خواهرخواندگی شهرها با یکدیگر باعث آشنایی بیشتر مردم این شهرها با فرهنگ هم خواهد شد و از این طریق گردشگری نیز می‌تواند رونق یابد.

به گزارش خبرگزاری موج هادی مسلمی، با بیان این مطلب اظهار کرد: زادگاه استاد پرویز مشکاتیان در نیشابور و همچنین زادگاه استاد ایرج بسطامی در بم بوده است، به همین دلیل قرابت و نزدیکی بین این دو شهر احساس می‌شد که پیشنهاد خواهرخواندگی نیشابور و بم داده شد.

وی در پاسخ به این که «عقد خواهرخواندگی بین دو شهر چه پیامدها و ثمرهایی می‌تواند داشته باشد» نیز عنوان کرد: درباره خواهرخواندگی بحث ارتباطات فرهنگی مطرح است که بین دو شهر برقرار می‌شود و می‌توانند در بالا بردن سطح فرهنگ عمومی یکدیگر گام بردارند.

شهردار نیشابور خاطرنشان کرد: با این کار شهرهای ایران نسبت به یکدیگر آشنایی و شناخت پیدا می‌کنند و به یکدیگر بیشتر معرفی می‌شوند، از این طریق جاذبه‌های موجود در شهرها شناسانده خواهد شد و گردشگری بین شهرها نیز افزایش می‌یابد.

چندی پیش نماینده شهردار نیشابور در پنجمین همایش مدیران و شهرداران ایرانی جاده ابریشم، در پیشنهادات خود خواهر خواندگی نیشابور و بم را به واسطه دو استاد بزرگ موسیقی ایران،(استاد پرویز مشکاتیان و استاد ایرج بسطامی) را مطرح کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج