‌رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هر چند ورود قضات جدید، فشار کاری قضات را کمتر می کند، اما همچنان محاکم استان با کمبود جدی قاضی مواجه هستند.

‌به گزارش خبرگزاری موج، هادی هاشمیان اظهار کرد: حدود نیمی از پست های قضایی استان همچنان خالی است که این امر با توجه به تعداد زیاد پرونده ها، عرصه را بر قضات ما تنگ کرده است.

وی تصریح کرد: هر چند تعداد زیاد پرونده و کمبود قاضی، بار مضاعفی را بر قضات ما در محاکم تحمیل کرده است، اما مجموعه کارکنان استان تلاش می‌کنند با سرعت و کیفیت، پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

هاشمیان بیان کرد: خوشبختانه قوه قضاییه در این زمینه نگاه حمایتی به گلستان دارد و امیدواریم قضات بیشتری به استان اختصاص داده شود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 26 قاضی جدید وارد استان شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج