جانشین فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: محور اصلی شورای معتمد پلیس، امنیت است. متغیرهای رفاه، آسایش، اصلاح محیط فیزیکی، اجتماعی و مشارکت مردم همگی در مقوله امنیت تاثیر گذار هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم در جلسه شورای معتمد پلیس، اظهار داشت: محور اصلی شورای معتمد پلیس، امنیت است. متغیرهای رفاه، آسایش، اصلاح محیط فیزیکی، اجتماعی و مشارکت مردم همگی در مقوله امنیت تاثیر گذار هستند.

وی افزود: در بحث امنیت سازمان پلیس و سیستم قضایی مسئولیت مستقیم دارند، در حالی که انتظارات افکار عمومی معمولاً متوجه پلیس است.

سرهنگ صیاد درویشی ادامه داد: هدف از تشکیل شورای معتمد پلیس، این است که از ظرفیت خود مردم استفاده کنیم، همان گونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مکرر فرموده اند که هر کجا کاری به مردم سپرده شده نتایج بهتری حاصل شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم بر لزوم افزایش دوربین های کنترل هوشمند شهری تاکید و آن را در ارتقای امنیت و نظم انضباط عمومی جامعه مهم ارزیابی کرد .

بخش عمده ای از جرایم در استان قم مربوط به جرایم خرد است

سرهنگ درویشی با اشاره به اهمیت این شورا در پیشگیری از جرم، تصریح کرد: بخش عمده ای از جرایم در استان قم مربوط به جرایم خرد است، بنابراین شورای معتمد پلیس می تواند نقش بی نظیری در حوزه امنیت، اجتماعی کردن فضای جرم و پیشگیری از وقوع جرایم ایفا کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج