مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قم از برداشت 5/218 تن عسل در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با رشد روز افزون و مدرنیزه شدن صنعت کشاورزی در جهان و استفاده از سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات و گسترش روش تک زراعی، جمعیت بسیاری از حشرات گرده افشان کاهش یافته است.

وی افزود: تعداد زیادی از گیاهان گلدار جهت تولید بذر و میوه (بقای نسل) نیاز به این حشرات مفید دارند و زندگی ما و بسیاری از جانداران نیز طبعاً وابستگی به فعالیت آن ها دارد.

منصور دیان اردستانی ادامه داد: زنبورهای عسل، یکی از مهم ترین حشرات گرده افشان برای تولید تجاری میوه اند و باغداران می توانند با این حشرات مفید در کیفیت و کمیت محصول خود را تضمین نمایند.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قم تصریح کرد: در استان تعداد 213 زنبوردار با 18 هزار و 239 کندو  مشغول فعالیت می باشند که میزان برداشت عسل در سال 95 در این استان 218.5  تن بوده است .

دیان با تاکید بر اینکه استفاده از زنبور عسل باعث افزایش عملکرد مزارع کلزا به میزان حداقل 30 درصد  می گردد، بیان داشت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت این گیاه در سال های آتی در استان می توان از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده برد و از آنجایی که هر هکتار کلزا می تواند نیاز های غذایی پنج تا شش کندو را برآورده سازد، می توانیم  با همکاری شرکت تعاونی تعداد دو هزار کندو به جمعیت زنبورستان های استان اضافه کنیم .

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: در همین راستا به منظور بررسی راهکارهای لازم جهت مرتفع شدن مشکلات شرکت تعاونی زنبورداران استان نشستی با حضور مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، معاونت بهبود تولیدات دامی ، رئیس سازمان تعاون روستایی استان، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی زنبورداران برگزار که تصمیمات کاربردی و حایز اهمیتی در جهت بهبود وضعیت تعاونی زنبورداران استان اتخاذ گردید .

دیان اردستانی گفت: با توجه به اعلام اداره کل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی، اجرای طرح آمارگیری از زنبورستان های استان به طور همزمان در سراسر کشور و به مدت شش روز در اواخر مهرماه انجام خواهد شد که در طول این مدت کلنی های زنبور بایستی مستقر شده و هر گونه نقل و انتقال کلنی ممنوع می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج