مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم گفت: با همکاری مجموعه مدیریت بحران شهرداری و معاونت آموزش سازمان به دنبال این هستیم که نقاط پرخطر شهر را شناسایی کرده و در راستای کاهش خطرات و ضریب بحران‌ در این مناطق اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم یکی از اقدامات سازمان آتش‌نشانی در سال جاری را شناسایی نقاط پرخطر و حساس شهر اعلام کرد و گفت: با همکاری مجموعه مدیریت بحران شهرداری و معاونت آموزش سازمان آتش‌نشانی به دنبال این هستیم که نقاط پرخطر شهر را شناسایی کرده و در راستای کاهش خطرات و ضریب بحران‌ در این مناطق اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با این اقدام ریسک خطرپذیری مناطق شهر در آینده کاهش پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که مشارکت مجموعه مدیریت بحران را نیز جذب کرده و از همین درگاه ضریب ایمنی شهر را افزایش دهیم.

عباس جعفری با تاکید بر اینکه طی سال‌های اخیر توسعه چشم‌گیری در امکانات و تجهیزات این سازمان ایجاد شده است، گفت: در گذشته سازمان آتش‌نشانی مجموعه‌ای کاملا وابسته بود اما در حال حاضر شاهد حرکت مستقل این سازمان در شهر قم برای توسعه خدمات ایمنی در شهر هستیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در شهر قم، تصریح کرد: ارائه آموزش به اصناف، کارمندان ادارات و مجموعه خانواده‌ها در شهر قم از جمله اقداماتی است که در راستای پیشگیری از خطرات احتمالی در شهر قم صورت گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج