در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم، 22 طرح کارگروه امور زیربنایی و طرح توسعه جغرافیایی استان قم به تصویب رسیدند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که با حضور حجت الاسلام ذوالنور و امیرآبادی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی حمایت از بخش خصوصی را لازمه پیشرفت و توسعه استان دانست.

وی با اشاره به بوروکراسی حاکم بر کشور برای ارائه ی مجوزهای لازم برای بخش خصوصی افزود: بایستی حمایت از بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی در دستور کار همه ی مسئولان باشد.

سید مهدی صادقی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه جغرافیایی استان قم در راستای توازن و تعادل جمعیتی ابراز داشت: امیدواریم با چانه زنی مدیران قمی در هیئت دولت این مهم محقق شود.

در این جلسه 22 پیشنهاد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی با 14 رای موافق و 2 رای مخالف به تصویب رسیدند.

طرح توسعه ی جغرافیایی استان قم نیز با 14 طرح موافق و 2 رای مخالف در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

پیشنهاد کارگروه آمایش سرزمین در خصوصی احداث شهرک صنعتی خصوصی نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.