مدیرکل میراث فرهنگی استان قم گفت: بخشی نگری دستگاه های اجرایی استان به رغم اینکه براساس اسناد فرادستی محور توسعه استان گردشگری زیارتی به شمار رفته است از بزرگترین معضلات گردشگری به شمار می رود که متاسفانه دستگاه های دولتی استان قم در این خصوص همراهی نشان نمی دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، مدیرکل میراث فرهنگی استان قم در جلسه تشکیل کمیته سرمایه گذاری کارگروه توسعه گردشگری استانهای قم، اصفهان و مرکزی که در هتل ونوس قم برگزار شد بیان کرد: ایجاد تأسیسات گردشگری و بهره‌برداری از آنها و فراهم آوردن صدها هزار فرصت شغلی پایدار، عمده فعالیت‌های هستند که گردشگری و سرمایه گذاری درافق چشم انداز1404 در اقتصاد ایران فراهم می کند، از این رو چشم انداز روشنی در انتظار گردشگری کشور وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر بیش از دو و نیم  میلیون نفر گردشگر و مسافر خارجی و 20میلیون نفر گردشگر و مسافر داخلی در طول یک  سال وارد  استان قم می شوند.

عیسی رضایی افزود: درافق چشم انداز1404 گردشگران ورودی خارجی از دو و نیم میلیون نفر به 8میلیون نفر و گردشگران داخلی از20 میلیون نفربه 41 میلیون نفردرسال افزایش می یابد.  

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم اضافه کرد: افزایش تخت های اقامتی استان قم در افق چشم انداز از9578 تخت به 30000 خواهد رسید.

او با توجه به چالش های پیش رو اظهار داشت: بخشی نگری دستگاه های اجرایی استان به رغم اینکه براساس اسناد فرادستی محور توسعه استان گردشگری زیارتی به شمار رفته است از بزرگترین معضلات گردشگری به شمار می رود که متاسفانه دستگاه های دولتی استان قم در این خصوص همراهی نشان نمی دهند.

او ضمن اشاره به اهمیت گردشگری سلامت بیان کرد: سالانه جمعیت قابل توجهی از کشور عراق جهت درمان وارد ایران می شوند که متاسفانه به دلیل وجود دلالان، مشکلات زیادی برای گردشگری بوجود می آورد، او ساماندهی زوار عراقی از مبدأ و قبل از ورود به ایران را در این خصوص موثر و راهگشا دانست.

عیسی رضایی گفت: برای توسعه گردشگری در افق 1404 راهکارهای متعددی در استان قم نظر گرفنته ایم که توسعه گردشگری منطقه ای بین سه استان قم، مرکزی و اصفهان یکی از آنهاست.

او با اشاره به استراتژی توسعه گردشگری برای قم و دو استان همجوار مرکزی و اصفهان گفت:  در این در راستا ن باید مسیرهای گردشگری مختلفی تعریف شود که می تواند برای هر سه استان موثر باشد.

او در پایان اظهار داشت: باید موانع گردشگری و سرمایه گذاری در سه استان قم، اصفهان و مرکزی در قالب یک بسته به سازمان مرکزی ارائه شود تا با تصویب آنها بسیاری از مشکلات گردشگری مرتفع شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج