طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصطفی کاویانی به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری موج از قم، طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصطفی کاویانی به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم منصوب شد.

 مصطفی کاویانی ، پیش از این به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، مدیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و رئیس اداره بازرسی اداره کل استان قم نیز بوده است که به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم منصوب گردید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج