معاون امور عمرانی استاندار قم گفت: دستگاههای اجرایی غیر تخصصی و فاقد دفتر فنی در حوزه ساخت و ساز وارد نشوند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، در جلسه شورای فنی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری برگزار گردید، بهشتی معاون امور عمرانی استانداری با تشکر از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به جهت اجرای مطلوب و با کیفیت پروژه آب رسانی شهدای کهک گفت: منابع اعتباری پروژه‌ها با سختی و مشقت تأمین می‌شود و صلاح نیست با این کمبود اعتبارات پروژه‌ها را با کیفیت پائین اجرا کنیم.

وی افزود: برای بهبود کیفیت ساخت و ساز در پروژه‌های عمرانی استان آموزش مجریان می‌تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد که هدف نهایی شورای فنی استان نیز همین امر است.

محسن بهشتی بر استفاده از ظرفیت مشاوران و پیمانکاران بومی استان تأکید کرد و بیان داشت: اگرچه باید فضای ساخت و ساز در پروژه‌های عمرانی براساس صلاحیت و کیفیت اجرا باشد اما در اجرای پروژه‌ها ترجیحاً استفاده از مشاوران و پیمانکاران بومی در اولویت قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار و رئیس شورای فنی استان در ادامه از دستگاههای اجرایی غیر تخصصی و فاقد دفتر فنی خواست در حوزه ساخت و ساز وارد نشوند و تأکید کرد: مبادله موافقت نامه اعتبارات استانی پروژه‌ها منوط به واگذاری اجرا به دستگاههای تخصصی و مجریان ذیصلاح است و این موضوع مهم را در شورای برنامه ریزی استان نیز مصوب خواهیم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج