استاندار قم با تاکید بر تعیین مدل توسعه ی اقتصادی بر اساس شرایط بومی استان اظهار داشت: بایستی برنامه ریزی و نیازسنجی لازم در این زمینه صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به ضرورت چاره اندیشی برای مشکلات اظهار داشت: باید پروسه عملیاتی برای توسعه  اقتصادی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه کلیات اقتصاد مقاومتی مشخص شده است افزود: مباحث فرعی بایستی با توجه به شاخصه های اقتصاد مقاومتی تعیین و مشخص شوند.

سید مهدی صادقی با تاکید بر ایجاد مدل توسعه ای استان قم متناسب با نیازهای بومی استان ادامه داد: رشد و توسعه  متوازن استان نیازمند نیازسنجی و برنامه ریزی دقیق و افزایش انگیزه مسئولان دستگاه ها است.

وی بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی را از اولویت های دولت برای ترقی اقتصادی دانست و ادامه داد: ارائه راهنمایی های لازم توسط واحدهای مشاوره ای برای آشنای سرمایه گذاران با مباحث قانونی باید در دستور کار قرار بگیرد.

استاندار قم همچنین با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات گذشته گفت: مردم بار دیگر اعتماد و وفاداری خود به نظام و انقلاب را ثابت نمودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج