تعمیم یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که ۷۸ درصد مردم روسیه معتقدند، مقام های این کشور در باره اوضاع اقتصادی اطلاعات واقعی ارائه نمی دهند و در این باره راستگو نیستند.

به گزارش خبرگزاری موج، در نتایج نهایی انتشار یافته از نظر سنجی مرکز روسی لوادا سنتر آمده است: بسیاری ار روس ها بر این نکته تاکید کرده اند که مقام های ارشد روسیه اطلاعات نادرستی از اوضاع اقتصادی به مردم و رسانه ها ارائه می کنند.
روزنامه کامرسانت امروز(جمعه) در این باره نوشت: بیشترین اعتماد مردم در باره بازتاب اوضاع اقتصادی و اجتماعی مربوط به شبکه های تلویزیونی می باشد که در این نظر سنجی ۵۹ درصد استخراج شده و سهم پایگاه های اینترنتی از باور کاربران هم ۲۰ درصد است. ۳۶ درصد در این نظرپرسی که ماه گذشته در ۴۸ منطقه روسیه انجام شده است، اعلام کردند که مقام های روس در باره اوضاع اقتصادی، بهداشت و درمان، تامین زندگی دوران بازنشستگی، مبارزه با جرائم و دیگر عرصه های مشابه در برخی مسائل راست گفته و در موارد مختلفی نیز دروغ می گویند. از سوی دیگر، در برابر فقط دو درصد مردم که اطمینان دارند مقام های روسیه هیچگاه دروغ نمی گویند، ۱۲ درصد معتقدند آنان بیشتر از اینکه سخنان دروغ اظهار کنند، راست می گویند.