هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که در مسیر بندر مارسی فرانسه از صفحه رادار محو شده بود، در فرودگاه پاریس به سلامت بر زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری موج، هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که در مسیر بندر «مارسی» در فرانسه از صفحه رادار محو شده بود، به سلامت در فرودگاه پاریس بر زمین نشست.

بر اساس این گزارش هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که در مسیر بندر «مارسی» در فرانسه از صفحه رادار محو شده بود، به سلامت در فرودگاه «هواری بومدین» در پاریس پایتخت فرانسه بر زمین نشست.

پیش از این اعلام شده بود که هواپیمای مسافربری به شماره پرواز ۶۰۰-۷۳۷ از الجزایر به سمت بندر «مارسی» در فرانسه در حرکت بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری از صفحه رادار محو شده است.