یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی الجزایر که راهی بندر «مارسی» در فرانسه بود، از صفحه رادار محو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی الجزایر پس از اعلام وضعیت اضطراری از صفحه رادار محو شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری هواپیمای مسافربری به شماره پرواز ۶۰۰-۷۳۷ از الجزایر به سمت بندر «مارسی» در فرانسه در حرکت بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری از صفحه رادار محو شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تا کنون از سرنوشت سرنشینانش این هواپیمای مسافربری خبری در دست نیست.