رئیس جمهوری ترکیه با بیان این مطلب که جریان کودتای این کشور هنوز به پایان نرسیده، از برداشتن گام های بعدی برای مبارزه با طرفداران گولن در ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه امروز خود با شبکه خبر ترکیه گفت که از نظر وی کودتا هنوز به پایان نرسیده و قدم های بعدی برای مبارزه با طرفداران «گولن» باید برداشته شود.

«اردوغان» گفت: من معتقد نیستم که(تلاش برای کودتا) به پایان رسیده است. با از پا افتادگی نمی توانیم پیروز شویم.

وی همچنین در توضیحات خود در مورد چگونگی شکست کودتا گفت که کودتا پس از شلیک ۱۲ بمب به سمت پایگاه هوایی «آکینجی» به عنوان مقر اصلی کودتاچیان به شکست انجامید.

«اردوغان» در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد راهپیمایی در دفاع از دمکراسی که قرار است روز هفتم آگوست در استانبول برگزار شود گفت که این راهپیمایی به شکل موثری منجر به افزایش اتحاد ملت ترکیه خواهد شد.