سرویس بین الملل - خبرگزاری آناتولی ترکیه با اشاره به بیانیه روزنامه رسمی این کشور شمار نظامیان اخراج شده از ارتش ترکیه را یکهزار و ۳۸۹ تن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج، خبرگزاری آناتولی افزود: بر اساس اطلاعیه منتشره در روزنامه رسمی کشور ( روزنامه رسمی در ترکیه) در چارچوب احکام صادره در وضعیت فوق العاده که به منزله حکم قانونی است، ۱۳۸۹ پرسنل نظامی ترکیه به دلیل وابستگی و ارتباط با جریان فتح الله گولن (فتو) که تهدیدی برای امنیت ملی است، از نیروهای مسلح کشور اخراج شدند. آناتولی در ادامه نوشت: در میان این اخراجی ها، سرهنگ یازیجی آجودان ارشد رئیس‌جمهور، لونت تورک‌کان افسر آجودان، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش و توفیق گوک رئیس دفتر فکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه دیده می شوند. دولت ترکیه در پی کودتای نافرجام اخیر نزدیک به ۹۰ هزار تن از نیروهای ارتش و بخش های غیر نظامی از جمله قضات، استاتید دانشگاه و حتی بخش های خصوصی را از سمت های خود برکنار کرد. از سوی دیگر بر اساس اطلاعیه ای که از سوی دولت در روزنامه رسمی کشور منتشر شد: در چارچوب احکام صادره در وضعیت فوق العاده که به منزله حکم قانون است٬ فرماندهی نیروی زمینی٬ دریایی و هوایی ارتش ترکیه به وزارت دفاع کشور واگذار شد. بر اساس این اطلاعیه، سایر قوانین، وظایف و اختیارات ستاد کل ارتش ترکیه محفوظ باقی مانده است. رئیس جمهور و نخست‌وزیر ترکیه در صورت لزوم می‌توانند به طور مستقیم از این فرماندهی ها اطلاع کسب کنند وبه آنها دستور بدهند و دستور این مقامات بدون نیاز به تایید نهادی به سرعت رسیدگی می شود.