رسانه های آلمان از ورود یک فرد مسلح به اداره کاریابی شهر کلن آلمان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، رسانه های آلمان اعلام کردند نیروهای ویژه پلیس محل حادثه را محاصره کرده اند. اعلام شده این فرد مسلح یک زن است. کارمندان اداره کاریابی کلن به خاطر تامین امنیتشان در اتاقهای محل کارشان محبوس هستند.