دولت گریلند در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی روبرو شده است و به خاطر همین در نظر دارد از کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری کمک بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ سه دهه بعد از خروج کشور گرینلند از اتحادیه ای از کشورهای اروپایی که در اصل اتحادیه اروپای کنونی محسوب می شود حالا سیاستمداران این کشور برای عضویت در این اتحادیه علاقه نشان می دهند.

مقامات دولتی در گرینلد که متنوع ساختن اقتصاد خود از صنعت شیلات را علت اصلی علاقه خود به پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا اعلام می کنند.

«مایکل روزینگ» عضو حزب دموکرات پارلمان گرینلد می گوید اقتصاد این کشور که تنها با صنعت شیلات اداره می شود در سالهای اخیر دچار افت شده است و جذب سرمایه گذارانی از کشورهای چین و کشورهای دیگر راه حل این سالها بوده است.

روزینگ به عنوان عضو ارشد حزب دموکرات در پارلمان ۳۱ نفری کشور گرینلد اعتقاد دارد این کشور باید برای نجات اقتصاد خود به اتحادیه اروپا ملحق شود.

وی گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهترین گزینه برای سرمایه گذاری خارجی در این کشور محسوب می شوند و این تنها در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود.

بیشتر اقتصاد مردم کشور گرینلد با جمعیت ۵۶ هزار نفری به صادرات محصولات شیلات وابسته است. دولت می گوید برای گسترش این صنعت نیاز به زیرساختارهای جدید دارد. گریلند در حال حاضر یکی از کشورهای زیرمجموعه پادشاهی دانمارک با دولتی خودمختار است.