«جنیفر تانگ» نماینده حزب لیبرال دمکرات روز جمعه در اظهاراتی در مجلس اعیان انگلیس ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی تصریح کرد رفتار متجاوزانه این دولت غاصب، عامل اصلی رشد تروریسم و افراط گرایی است.

به گزارش خبرگزاری موج، بارونس تانگ، در سخنانی با اشاره به حملات اخیر سربازان اسرائیلی علیه کودکان بی گناه فلسطینی گفت: ' اسرائیل با این کارش نسلی از تروریست ها را پرورش می دهد که نسبت به این دولت به درستی حس تنفر خواهند داشت. '

وی با بیان اینکه «این شرایط نمی تواند ادامه پیدا کند» تصریح کرد: ' رفتار اسرائیلی ها با فلسطینیان عامل اصلی رشد اسلام افراطی و داعش است. ' تانگ ضمن حمایت از واکنش های دفاعی کودکان فلسطینی در مقابل سیاست سرکوب رژیم صهیونیستی گفت: کودکان فلسطینی نیازی به آموزش برای نشان دادن واکنش ندارند. اطراف آنها را بی رحمی و تحقیر علیه والدینشان فرا گرفته است. این نماینده مجلس اعیان افزود: رفتارهای خشونت آمیز اسرائیلی ها به صورت روزانه، سبب تخریب خانه ها، مزارع و زندگی ساکنان فلسطین شده است. در همین حال شماری از فعالان و کمپین های طرفدار رژیم صهیونیستی روز جمعه اظهارات خانم تانگ را ضدیهود خواندند و خواستار اخراج وی از حزب لیبرال دمکرات شدند. «جاناتان سکردوتی» از تشکل کارزار علیه یهوی ستیزی گفت: ' خانم تانگ بار دیگر به یهودیان انگلیسی توهین کرده است. اینکه او اظهار می کند فلسطینی ها به درستی نسبت به اسرائیل حس تنفر خواهند داشت، به طور موثر فعالیت تروریستی علیه یهودیان در اسرائیل از سوی سازمان هایی همچون حماس را توجیه می کند. ' سکردوتی تصریح کرد: ما حتی عذرخواهی وی را هم قبول نخواهیم کرد چون او به معنای کلمه منظورش را اعلام بیان کرده است. وی با بیان اینکه اظهارات ضدیهودی ' تانگ '، پیشتر منجر به استعفایش از نمایندگی پارلمانی حزب لیبرال دمکرات شده است، افزود: اکنون وقت آن رسیده که او به طور کامل از حزب لیبرال دمکرات و مجلس اعیان اخراج شود. تانگ پیشتر گفته بود که از رفتار دولت انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی «شرمسار» است. وی دراین گفت وگو افزود: براساس آخرین نظرسنجی که درسطح اروپا صورت گرفت بالغ بر۷۰درصد مردم براین باور بودند که رژیم اسرائیل متجاوز است وخطری علیه صلح جهانی به حساب می آید؛ و این دیدگاه بسیاری ازمردم انگلیس نیز می باشد. این در حالی است که آن ها(مردم انگلیس) از انجام هرگونه اقدامی دراین خصوص ناتوان هستند.