اداره فدرال پلیس جنایی آلمان بعد از حمله با تبر یک مهاجر افغان به مسافران قطار در شهر ورتسبورگ ایالت بارن درباره حملات تروریستی موفق دیگری در مسیرهای حمل و نقل ریلی و راه آهن ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، چندی پیش یک مهاجر افغان ۱۷ ساله در شهر ورتسبورگ ایالت بایرن آلمان با تبر به مسافران قطار حمله کرده که بر اساس اطلاعات پلیس چندین نفر مجروح شدند.

بعد از آن تروریسم داعش مسئول این حمله خشونت بار را بر عهده گرفت.

بعد از این حمله تروریستی اداره فدرال پلیس جنایی آلمان(BKA) درباره حملات تروریستی دیگری در راه آهن ها و مسیرهای حمل و نقل ریلی هشدار داده است.

نشریه فوکوس این خبر را با استناد به گزارشی از تحولات اخیر اداره فدرال پلیس جنایی آلمان منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است که قطارها و مسیرهای حمل و نقل ریلی یک کیفیت بالای تهدید هستند که در هر زمان می تواند به یک حمله تروریستی موفق تبدیل شود. خطرات حمل و نقل ریلی و تاسیسات آن همچنان باید به عنوان جایگاه های برجسته برای این منظور مورد توجه قرار گیرند.

همچنین اداره فدرال پلیس جنایی آلمان درباره تقویت صحنه های راستگرا پیامد حمله تروریستی شهر ورتسبورگ هشدار داده است. بر این اساس پناهجویان می توانند بعد از حادثه شهر ورتسبورگ شدیدا در نقطه تمرکز حملات و اهداف جرائم خشونت بار قرار گیرند. همچنین جناح راست افراطی می توانند حملات خود را هم در خارج و هم داخل اقامتگاه های پناهندگان محقق کنند.

افزایش ترس آلمانی ها از ترور بعد از حمله شهر نیس فرانسه

بر اساس نظر سنجی جدیدی که به سفارش هفته نامه " اشترن " انجام گرفته است ترس از ترور در بین شهروندان آلمانی هم به شدت افزایش پیدا کرده است. این مسئله رفتار روزانه بسیاری از شهروندان آلمانی را تحت تاثیر قرار داده است.

تحت تاثیر ترس حاصل از حمله تروریستی با کامیون در شهر نیس فرانسه در حال حاضر ۲۱ درصد از شهروندان آلمانی اظهار داشته اند که در هیچ رویداد جمعی و بزرگی شرکت نخواهد کرد. این نتیجه نظر سنجی موسسه فورسا به سفارش هفته نامه اشترن است که در روز بعد از حمله شهر نیس فرانسه انجام گرفته است.

این در حالی است که بعد از حمله تروریستی پاریس در نوامبر سال گذشته تنها ۱۵ درصد شهروندان آلمانی اظهار داشتند که دیگر در رویدادهای عمومی و بزرگ مانند مسابقات فوتبال یا کنسرت ها شرکت نمی کنند. بعد از حمله نیس البته ۳۹ درصد شهروندان گفته اند در این رویدادهای جمعی شرکت می کنند اما احساس بدی در این مجامع دارند. ۳۹ درصد دیگر نیز ادعا کرده اند که هیچ گونه ترس و نگرانی از حملات تروریستی احتمالی ندارند.

بر اساس نتایج این نظر سنجی ۴۲ درصد شهروندان آلمانی براین عقیده اند که سازمان های امنیتی به اندازه کافی آماده تجهیز نشده اند تا در بالاترین حد ممکن امنیت را تضمین کنند.

حدود ۵۴ درصد از شهروندان آلمانی نیز اعتقاد دارند که سازمان های امنیتی برای حملات تروریستی احتمالی به اندازه کافی آماده نیستند.

موسسه " فورسا " این نظر سنجی را در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ به سفارش هفته نامه اشترن و از بین ۱۰۰۲ نفر از شهروندان آلمانی انجام داده است.