دادگاه عدالت اروپا درخواست انگلیس برای قطع مزایای کودکان مهاجرانی که خارج از این کشور به سر می‌برند را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه عدالت اروپا درخواست انگلستان برای قطع مزایای کودکان ساکن خارج مهاجران این قاره را تایید نکرد. به نوشته بی‌بی‌سی، دادگاه عدالت اروپا گفت انگلستان این حق را دارد که مزایای مهاجرانی را که به شکل قانونی ساکن انگلیس نیستند، قطع کند. در نتیجه مزایای کودکان مهاجران اتحادیه اروپا که دور از والدین و خارج از انگلیس هستند، همچنان برقرار و از مزایای این کشور استفاده می‌کنند و این مزایا تنها در صورتی از سوی انگلیس قطع می‌شودکه مهاجری به شکل قانونی وارد انگلیس نشده باشد یا شرایط ماندن را نداشته باشد. در مذاکرات میان «دیوید کامرون» و اتحادیه اروپا، نخست وزیر انگلستان درخواست کرده بود اعطای مزایا به کودکان مهاجران خارج از این کشور کاملا قطع شود اما بعد از مخالفت برخی اعضای اتحادیه کامرون سازش کرد. مساله کاهش مزایای مهاجران برای کامرون حیاتی بود و رد شدن آن از سوی دادگاه اتحادیه اروپا تاثیر به سزایی بر همه پرسی ۲۳ ژوئن خواهد داشت.