وزیر خارجه آلمان گفت: کودتای شکست‌ خورده در ترکیه مانند بیدار باشی برای پیشبرد روند دموکراتیک در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج بنا بر اعلام خبرگزاری فرانسه، وی در سخنانی در برلین با اعلام این مطلب همچنین گفت: «در پی همه این ترس ها روشن شد که جامعه ترکیه بار دیگر نمی‌تواند زیر سلطه دیکتاتوری نظامی به سر ببرد و می‌خواهد به صورتی دموکراتیک درباره آینده خود تصمیم‌گیری کند.»

وزیر خارجه آلمان افزود: «این موضوع تلخ روشن است که اقدامات نظامی صورت گرفته و تلاش آن در سرکوب روند دموکراتیک، به قیمت زندگی انسان‌های زیادی تمام شده است.»

بامداد شنبه گروهی از نیروهای ارتش ترکیه با مسدود کردن راه‌ها، اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند. با این حال پیام تصویری اردوغان که از حامیانش خواست بی‌توجه به قانون منع آمد و شد به خیابان‌ها بیایند، تلاش برای کودتا را ناکام گذاشت.

در پی شکست کودتا، افزون بر ۶ هزار نفر به‌ خاطر مشارکت در کودتای ضداردوغانی بازداشت شده‌اند و حزب عدالت و توسعه همچنان سکان‌دار امور ترکیه خواهد ماند.