سرویس بین الملل - وزیر دفاع فرانسه در حاشیه نشست امروز شورای امنیت ملی این کشور گفت: عملیات و اقدامات امنیتی در فرانسه به شدت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج، ژان ایو لودریان که اظهاراتش از طریق شبکه های تلویزیونی فرانسه پخش می شد، افزود: واحدهای امنیتی ذخیره تشکیل شده که با همکاری نیروهای ارتش و پلیس اقدامات امنیتی در کشورافزایش خواهد یافت. وزیر دفاع فرانسه ادامه داد: مردم فرانسه خواستار امنیت در کشور هستند و این حق آنهاست و ما این امنیت را برقرار  می کنیم. ما تروریست های داعش را نابود می کنیم و عملیات آنها را متوقف خواهیم کرد. وی در بخش دیگری گفت: حمله تروریستی در نیس مردم فرانسه را به شدت غمگین کرده و باید به این حملات تروریستی پایان داده شود. بر اساس نظرسنجی انجام شده،  بسیاری از مردم فرانسه به عملکرد دولت این کشور در مقابله با تروریسم بی اعتماد هستند.