وزیر خارجه ایران در نشست مشترک با همتای نروژی و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسلو فُروم به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر خارجه ایران در نشست مشترکی به همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه نروژ در اسلو فُروم شرکت کرد. خبرنگار ارشد بی بی سی انگلیسی درباره این نشست گزارش داده که محور آن این بوده که چه درس‌هایی درباره میانجی گری برای توافق هسته‌ای ایران وجود دارد؟ در این نشست، فدریگا موگرینی در اظهاراتی گفت که برای اینکه در جهان صلح ایجاد کنید باید با همه صحبت کنید و همگان باید منفعتشان را در صلح ببینند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش‌آفرینی این اتحادیه در امور جهانی گفت که جهان به اتحادیه اروپا نیاز دارد. ما (اتحادیه اروپا) باید قوی و متحد باشیم. محمدجواد ظریف در نشست اسلو فروم با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران تصریح کرد: دیپلمات‌ها پس از اینکه از همه انتخاب‌های غلط خسته شدند، تصمیمات درست می‌گیرند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که اگر ما به سمت بازی با حاصل جمع صفر برویم، همه ما بازنده می‌شویم.