در حالیکه مجمع ملی و سنای فرانسه لغو تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرده اند، بانک فرانسوی «سوسیته ژرنال»، حساب های بانکی دیپلمات های روس را مسدود کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از «نوو پرس انفو»دیپلمات های روسیه مامور در فرانسه اعلام کردند که بانک « سوسیته ژنرال » حساب های بانکی آنان را مسدود کرده است. لوفیگارو افزود: این مساله اواخر هفته گذشته رخ داده و تاکنون هیچ توضیحی در این خصوص ارایه نشده است، اما برخی منابع نزدیک به پرونده معتقدند که بانک فرانسوی از اقدامات تنبهی آمریکا هراس دارد. بنابر این گزارش، برای نخستین بار نیست که یک چنین ماجرایی برای دیپلمات های روسیه در فرانسه و نیز بانک سوسیته ژنرال در خصوص مسائل مربوط به روسیه پیش می آید.