کشورهای اروپایی طی بیش از یک سال گذشته شاهد ورود میلیونی پناهجویان از کشورهای بویژه عراق، سوریه و لیبی بوده اند که در موارد زیادی این پناهجویان در شرایط بسیار سختی زندگی می گذرانند. مقامات اروپایی تصمیمات جدیدی را برای سامان دادن پناهجویان اتخاذ کرده اند که می تواند به خروج آنان نیز بیانجامد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از گاردین، کارشناسان اتحادیه اروپا، کار بررسی و تجدید نظر در قانون یا نظام یکپارچه اسکان مجدد پناهجویان را به پایان رسانده اند. به نوشته این نشریه، کارشناسان و تحلیل گران در تفسیر این نظام جدید به دو دسته تقسیم شده اند؛ عده ای این نظام جدید را راه حل اتحادیه اروپا برای برخورد با بحران پناهجویان در اروپا می دانند. این عده معتقدند بهترین ویژگی این نظام جدید، تأمین برابری بین تمام پناهجویان است به طوری که یک معیار مشخص و مشابه برای تعامل با تمام آنها در هر نقطه ای از اتحادیه اروپا که باشند وضع می شود و به این ترتیب همه آنها مشمول برخورد عادلانه می شوند. اما گروه دیگر با انتقاد از این نظام، آن را عامل تضییع حقوق اولیه پناهجویان در تمام منشورهای بین المللی و حتی خیانت به این حقوق می دانند. در ادامه این گزارش آمده است: این نظام، فرصت اسکان هزاران پناهجو را فراهم کرده و آنها را به طور قانونی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم می کند. منتقدان این طرح، بر این عقیده اند که نظام جدید در اصل به دنبال کاهش تعداد پناهجویانی است که با توجه به شرایط حاکم بر خاورمیانه، اجازه ورود به اروپا را یافته اند. طبق نظام جدید، اتحادیه اروپا فقط درخواست مهاجران غیر قانونی از خارج از اتحادیه اروپا را می پذیرد و نه پناهجویانی که در حال حاضر در داخل اردوگاه های پناه جویان در اروپا به سر می برند. همچنین با درخواست کشورهایی که مهاجران غیرقانونی برگشت داده شده از اروپا را می پذیرند، موافقت می کند. در پایان گزارش نشریه گاردین خاطرنشان شده است که نظام جدید به کشورهای اروپایی اجازه می دهد عملا مهاجران موجود در این قاره را بیرون کنند.