تراز می دومین نخست وزیر زن در تاریخ انگیس در نخستین گام تشکیل کابینه بوریس جانسون شهردار جنجالی و هوادار خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به عنوان وزیر امور خارجه برگزید.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های انگلیس، بوریس جانسون که تلاش زیادی را برای خروج  انگیس از اتحادیه اروپا پیش گرفته بود، اینک سکان دستگاه سیاست خارجی این کشور را که یکی از مهمترین اولویت های لندن مذاکراه با مقامات اروپا برای روند خروج از اتحادیه  است سپرد. شهردار سابق لندن چند روز پس از همه پرسی اعلام کرده بود که پس از مشورت با همکاران خود و با توجه به وضعیت مجلیس انگلیس قصد ندارد نخست وزیر آینده این کشور باشد و از نامزدی برای این پست کناره گیری کرد.   تحلیلگران انگلیسی معتقدند با انتصاب جانسون به وزارت خارجه، روند انزوای بین‌المللی انگلیس تسریع و نقش آن در عرصه جهانی به شدت کاهش خواهد یافت.