نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو نشان می دهد، اروپایی ها گروه تروریستی داعش را بزرگ ترین تهدید پیش روی کشورهای خود می دانند.

به گزارش خبرگزاری موج از رویترز، نتایج نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد، حاکیست، پرسش شوندگان ۹ کشور از ۱۰ کشور اروپایی، داعش را بزرگ ترین خطر محسوب می کنند. بر اساس این نظرسنجی، ۹۳ درصد اسپانیایی ها و ۹۱ درصد فرانسوی ها، از این گروه به عنوان تهدیدی بزرگ یاد کردند. بخش اعظم این نظرسنجی در ماه آوریل، یک ماه پس از کشتار مردم در فرودگاه و مترو بروکسل از سوی طرفداران داعش انجام شد. مردم یونان که کشورشان پس از حدود هفت سال رکود اقتصادی در حال تلاش برای بازگشت به دوران رشد است، تنها مردمی بودند که داعش در صدر تهدیدهای آنها قرار ندارد. ۹۵ درصد یونانی ها گفتند که بی ثباتی اقتصاد جهانی، بزرگ ترین خطر برای کشورشان است. اکثریت مردم این ۱۰ کشور اروپایی، تغییرات آب و هوایی را تهدیدی بزرگ برای کشورشان محسوب می کنند اما، در رابطه با مهاجران، اختلاف نظر دارند. ۷۳ درصد پرسش شوندگان در لهستان ورود مهاجران از کشورهای جنگزده ای مانند سوریه و عراق و داعش را تهدیدی بزرگ برای کشور خود می دانند. تنها ۳۱ درصد آلمانی ها و ۲۴ درصد سوئدی ها گفتند که مهاجران تهدیدی بزرگ به حساب می آیند. علاوه بر این، یک سوم شهروندان ۱۰ کشور اروپایی، تنش ها با روسیه و نیز ظهور چین به عنوان قدرت جهانی را به عنوان تهدیدهای بزرگ محسوب می کنند. لهستانی ها با ۷۱ درصد، دو برابر ایتالیایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها، روسیه را به عنوان خطری مهم به شمار می آورند.