انجمن ملی حفاظت از سلامت فرانسه اعلام کرد که امواج الکترو مغناطیسی که از تلفن همراه یا تبلت متصاعد می شود برای کودکان بسیار زیانبار ا ست و عملکرد شناختی آنان را دچار اختلالات شدید می کند

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از نشریه لیبراسیون، کارشناسان بهداشت جسم و روان معتقدند که باید کودکان را حدالامکان از وسائلی همچون تلفن همران و تبلت دور نگهداشت و یا محدود کرد زیرا امواج مغناطیسی که از آنها متصاعد می شود برای سلامتی کودکان بسیار مضر است و عملکرد شناختی آنان را مختل می کند. در گزارش انجمن ملی حفاظت از سلامت فرانسه همچنین آمده است که داده های موجود در زمینه ادبیات بین المللی این امکان را نمی دهد که بتوانیم دقیقا به وجود یا عدم وجود تاثیرات این وسائل بر روی رفتارها و عملکرد شناختی کودکان، رشد و سیستم بازتولید یا مصونیت و حتی تاثیراتی که منجر به سرطان می شود دست پیدا کنیم . اولیویه مرکل پژوهشگر در این باره معتقد است که در مواری مثل سیستم بازتولید یا سرطان عملا بررسی ها و مطالعاتی در خصوص کودکان وجود ندارد ولی در مجموع می توان گفت که این امواج بر سلامت کودکان تاثیرات منفی دارد.