هزاران تن از مردم سوریه و عراق برای در امان ماندن از کشتار عناصر گروه تروریستی داعش که از سوی غرب و برخی دولت های منطقه از جمله عربستان حمایت می شوند در امان باشند خانه و کاشانه خود را رها و به سوی کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند که شماری از آنان در روستاهای مرزی یونان و آلبانی روزگذار می گذرانند

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوموند، روستای «دولینا» با ۳۰۰ خانوار جمعیت پذیرای ۲۰۰ پناهجوی سوری و افغانستانی است.   پناهجویان بدون اینکه آینده ای برای خود متصور باشند تنها روزگار می گذرانند.گروه تروریستی داعش که از سوی عربستان و ترکیه حمایت می شود تاکنون هزاران نفر از مردم سوریه و عراق را به خاک و خون کشانده اند.