رئیس جمهور چین در مراسم ویژه نود و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست این کشور خطاب به مقامات حزب گفت: سوسیالیسم را با ویژگی چینی بهبود ببخشید و قالب منافع خاص را بشکنید.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از بخش فرانسوی خبرگزاری شین هوا، «شی جی پینگ» افزود: اصلاحات اقتصادی و بازار آزاد یک انتخاب کلیدی که سرنوشت چین مدرن را تضمین می کند. وی افزود: هدف کلی از اصلاحات در چین این است که سوسیالیسم را به ویژگی جامعه و حکومت داری چینی بهبود ببخشیم و دولت سازی و حکومت داری را بهتر انجام دهیم. رئیس جمهور چین در بخش دیگری از سخنانش در این مراسم گفت: نکته مهم و اساسی در اصلاحات این  است که ما دست به اصلاحات اقتصادی و سپس اصلاحات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بزنیم و جامعه را به سوی اصلاحات در ساختار حزب کمونیست چین پیش ببریم. دبیر کل حزب کمونیست چین خطاب به مقامات این کشور تاکید کرد: به عمل جراحی دست بزنید و بیماری را جراحی کنید و قالب منافع خاص را بشکنید و موانع را دور بریزید.