هزاران تن از هواداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا دیروز شنبه در قلب لندن پایتخت این کشور دست به راهپیمایی زدند و مخالفت خود را با خروج از این نهاد قاره ای اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، راهپیمایی دیروز در لندن را می توان یکی از بزرگترین تظاهرات این شهر طی سال های گذشته دانست و تنها برگزیت می توانست این همه جمعیت را کنار هم جمع کند. راهپیمایی عصر دیروز شنبه مردم در قلب لندن همچنین همزمان بود با تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای انگلیس و راهپیمایان خواستار ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بودند. بنابر این گزارش، راهپیمایان ضمن تاکید بر ماندن مخالفت خود را با نتیجه همه پرسی اعلام کردند. لوفیگارو در بخش دیگری نوشت: موافقان ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا که بیشترشان جوان بودند در ادامه راهپیمایی خود در هایت پارک تجمع کرده و شعار ماندن در اتحادیه را سر می دادند. تصویر «بوریس جانسون» با عبارت دروغگو توسط راهپیمایان حمل می شد.