هزاران نفر از تظاهرات کنندگان با برپایی راهپیمایی در خیابان های لندن نسبت به نتایج همه پرسی هفته گذشته برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ به نقل از رویترز، تظاهرات کنندگان که اکثر آنها جوانان بریتانیایی بودند، با در دست داشتن پرچم های اتحادیه اروپا، پارچه نوشته هایی در حمایت از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمل می کردند. یک جوان ۲۵ ساله تاکید کرد: من عمیقا نسبت به آینده ام احساس نااطمینانی می کنم. من در این تظاهرات شرکت کردم تا نارضایتی خود را اعلام کنم. من نتیجه همه پرسی را قبول کردم ولی باید نشان دهیم که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به طور کامل قبول نخواهیم کرد. ۶۰ درصد اهالی لندن در همه پرسی پنجشنبه هفته گذشته از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند. رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب ارقابت شدید در بین اعضای حزب محافظه کار برای جانشینی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شده است. نتایج این همه پرسی موجب زلزله سیاسی در حزب کارگر نیز شده است به طوری که اکثر نمایندگان این حزب به جرمی کوربین رهبر آن رای عدم اعتماد داده اند. ۵۲ درصد مردم بریتانیا در این همه پرسی خواستار خروج از اتحادیه اروپا شده اند و تنها ۴۸ درصد از ادامه عضویت در این اتحادیه حمایت کرده اند. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما زمانی آغاز خواهد شد که نخست وزیر این کشور ماده ۵۰ معاهده لیسبون را امضا کند. پس از امضای این ماده قانونی، روند ۲ ساله خروج بریتانیا از اروپا آغاز می شود. کامرون اعلام کرده است که قصد دارد در اکتبر از این سمت استعفا دهد.