این روزها بحثدرباره فرار نظامیان فرانسوی از ارتش این کشور ابعاد گستره تری به خود گرفته تا جائی که روزنامه لوفیگارو در گزارشی به نقل از مقامات ارشد نظامی فرانسه شمار افرادی که ارتش را ترک می کنند تنها ۱۰ یا ۱۲ تن اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، گزارش بخش حفاظت و امنیت کمیسیون دفاعی مجلس فرانسه اعلام کرد که فرار نظامیان در حد بالا صحت ندارد و تنها ۵۰ پرونده در این مورد در حال بررسی است که این نیز نشان می دهد تنها ۱۰ یا ۱۲۳ نظامی خود را کنار کشیده اند. ژنرال ژان - فرانسوا هوگار رئیس بخش حفاظت و امنیت کمیسیون دفاعی در این باره گفت: هر چند ۵۰ پرونده در این مورد در حال بررسی است ولی در واقع قضیه این است که تنها ۱۰ یا ۱۲ تن از ارتش کناره گیری کرده اند. وی افزود: بررسی ها در این زمینه و علل آن ادامه دارد و کارشناسان در حال تحلیل موضوع هستند. به گفته کارشناسان امور فرانسه، اعزام نیروهای نظامی به خارج از کشور از جمله افغانستان و مالی و بورکینافاسو و فشاری که این روزها نظامیان فرانسوی در داخل خاک این کشور در قالب حالت فوق العاده متحمل می شوند آنان را با مشکلات روانی و سنگینی مسئولیت مواجه کرده و خواستار کناره گیری از ارتش هستند.