شماری از مهاجران خارجی مستقر در اردوگاه شهر کاله فرانسه، با استفاده از بطری های آتش زا، علیه رویکرد مقامات این کشور در قبال مهاجران این اردوگاه اعتراض کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از بخش فرانسوی  راشاتودی، در تصاویر ویدئویی این حادثه که توسط جنبش کاله آزاد  به نمایش گذاشته شده، سه مرد با استفاده از روش های خشن و ایجاد موانع، از حرکت خودروها و کامیون ها در تونل زیر دریای مانش ممانعت می کردند. همزمان با این اقدام مهاجران نیز با تخریب سیم های توری اطراف اردوگاه، در خیابان های اطراف مبادی ورودی تونل زیر دریای مانش تجمع کردند. تظاهرکنندگان مهاجر خارجی در این اردوگاه سپس با به آتش کشیدن تشک ها و ملحفه های به کمک بطری های آتش زاد، مخالفت خود را نشان دادند. به گفته مقامات فرانسوی، این مهاجران قصد دارند با استفاده از کامیون هایی که از طریق تونل زیر دریای مانش خود را به انگلیس برسانند.