مخالفان و تظاهرات کنندگان علیه سیاست های دولت مقدونیه برای اعلام مخالفت خود، ساختمان وزارت دادگستری این کشور را در اسکوپیه رنگ آمیزی کردند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، شماری از تظاهرات کنندگان که از مجلس مقدونیه خواستار برکناری رئیس جمهور این کشور شده بودند، پس از بی اعتنایی دولت به مطالباتشان، ساختمان وزارت دادگستری مقدونیه را رنگ آمیزی کردند. پس از افشای ماجرای شنود غیر قانونی مکالمات سیاستمداران و کارمندان، مردم خواستار برکناری «جورج ایوانف » از سوی پارلمان مقدونیه شدند که با مخالفت رو به رو شد. بنابر این گزارش، تظاهرکنندگان عضو «جنبش انقلاب رنگ »، دوشنبه شب گذشته با تجمع مقابل وزارت دادگستری ضمن برگزاری انتخابات رباست جمهوری زود رس، به پاشیدن رنگ روی نمای این ساختمان شدند و خشم خود را به مقامات این کشور ابراز داشتند. با دخالت پلیس یک تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شد . تظاهرات و مخالفت های مردم پیشتر مقامات این کشور را وادار کرد که انتخابات مجلس را که قرار بود پنجم ژوئن برگزار شود به تعویق بیاندازد.