با وجود تمامی مباحثی که این روزها درباره همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن هم برای لندن و هم برای دنیا به همراه دارد مطرح می شود نکات دیگری نیز نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج، زمانی که به نتایج همه پرسی نگاه می کنیم می بینیم که ۵۲ درصد موافق خروج و ۴۸ درصد مخالف بودند و نکته مهمتر اینکه موافقان و مخالفان این همه پرسی طرف مقابل را هدف انتقادات شدید قرار می دهند و در گفت وگو حتی با شبکه بی بی سی نیز این اختلاف شدید رای که به نوعی حمله خشمگینانه به طرف مقابل است نمایان می شود. در داخل دولت نیز اختلاف نظر هایی وجود دارد و همین مساله باعث شد نخست وزیر استعفای خود را اعلام کند و به مقامات و مردم نشان دهد که به شدت مخالف نتیجه این همه پرسی است و از سوی دیگر در حزب کارگر که در واقع دولت سایه است ۱۸ تن از وزرای خود را از دست داد. بحث هایی این روزها قوت گرفته این است که جرمی کوربین رهبر این حزب نیز باید از سمت خود کناره گیری کند که در صورت وقوع این اتفاق بازهم وی خود رانامزد انتخابات دورن حزبی خواهد کرد. در حزب کارگر نیز چپ ها موافق کوربین و راست ها مخالف کوربین هستند. برخی کارشناسان معتقدند که نتیجه همه پرسی به خوبی گسل را در جامعه و مقامات سیاسی انگلیس نمایان کرد.