نخست وزیر پیشین فرانسه که همواره در عرصه سیاسی این کشور نقش مهمی را ایفا کرده است، گفت: برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای همه یک شوک بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند، آلن ژوپه نسبت به خطر بازگشت یک مناقشه در قاره اروپا هشدار داد و گفت: اروپا مرگبار و کشنده شده است. نخست وزیر پیشین فرانسه در بخش دیگری با تاکید بر اینکه باید از تفکر اروپای ایده آل مقابل اروپای افراطی دفاع کرد، افزود: طرح پنج بندی را برای نجات سازه اروپا در دست دارم. ژوپه که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه نیز است در پاسخ به اینکه واکنش وی نسبت به برگزیت چیست؟ گفت: این یک شوک است و هیچ چیز دیگر مثل قبل نخواهد شد که البته ابتدا برای خود انگلیس و بعد برای دیگران. این کشور هزینه سنگینی را برای نتیجه همه پرسی خود در خصوص خروج از اتحادیه اروپا متحمل خواهد شد. من معتقدم که خروج لندن از این نهاد باید هر چه سریع تر صورت گیرد و این یک اشتباه بزرگ است که با ۲۷ عضو مثل زمانی که ۲۸ عضو داشتیم، عمل کنیم.