رهبر حزب کارگر انگلیس که کشورش این روزها به دلیل نتایج همه پرسی و موضوع خروج از اتحادیه اروپا با یک بحران سیاسی رو به رو شده است، گفت: به مردم انگلیس خیانت نمی کنم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های انگلیس، جرمی کوربین گفت: به رغم اینکه علیه من انتقادهای زیادی صورت گرفته و می گیرد من از سمت خود به عنوان رهبر حزب کارگر انگلیس کناره گیری نمی کنم. رهبر حزب کارگر انگلیس که شهریور گذشته به این سمت انتخاب شده متهم است که تلاش های کافی برای ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا انجام نداده است. وی اضافه کرد: از این ۹ استعفایی که در دولت سایه صورت گرفته متاسفم ولی نمی خواهم به اعتماد مردم کشورم که به من اطمینان و اعتماد کرده و رای داده اند خیانت کنم. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از سوی کارشناسان امور سیاست و اقتصادی به طور متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد. به همان اندازه که کارشناسان و محققان موافق این خروج وجود دارد مخالفان نتیجه این همه پرسی نیز اعلام موضع می کنند.