«مارین لپن»، رهبر راستگرایان فرانسه از مخالفت رئیس جمهوری این کشور با طرح برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ به نقل از راشا تودی، «مارین لِپِن»، رهبر راست گرایان فرانسه از مخالفت شدید «فرانسوا اولاند»، رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری همه پرسی در فرانسه خبر داد.

«لپن» که از گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه برای انجام همه پرسی در این کشور و مخالفت «اولاند» با این موضوع، نا خشنود بود گفت که صحبت هایش با «اولاند» هیچ فایده ای نداشته است.

وی گفت: ما خواستار برگزاری یک همه پرسی شده ایم تا از مردم فرانسه پرسیده شود آیا می خواهند در اتحادیه اروپا بمانند یا خیر… اما «اولاند» قبول نکرد.

این رهبر جبهه راست گرایان فرانسه که طی ماه های اخیر با افزایش محبوبیت در فرانسه روبرو شده و خود را برای شرکت در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری فرانسه آماده می کند با عصبانیت در مورد صحبت های خود با «اولاند» گفت: این ظلم است… انگار که مردم فرانسه سر بار هستند.

«لپن» پیش از این در مورد برگزیت گفته بود که اتحادیه اروپا در حال تلاش برای دردناک نشان دادن خروج بریتانیا از این اتحادیه است. اما کشورهای دیگر حاضر به انجام این کار نیستند. این کار تنها باعثافزایش شکاف بیشتر میان سایر اعضای اتحادیه اروپا خواهد شد.